Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

thêm các tính chất
(thêm các tính chất)
* [[Căn bậc n]] của 1 bằng 1.
* Số 1 và [[0 (số)|số 0]] được sử dụng chủ yếu trong [[công nghệ thông tin]].
* Số nào bất kì mũ 0 cũng bằng 1
* 2 số bất kì giống nhau chia cho nhau đều bằng 1
* <math>\surd1 = 1</math>
* 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1
* 1 là số hữu tỉ
 
== Trong hóa học ==
110

lần sửa đổi