Khác biệt giữa các bản “Dell”

Chỉnh sửa công ty.
(Thay đổi tiểu sử và tên sản phẩm.)
(Chỉnh sửa công ty.)
| name = Dell Inc.
| logo = [[Tập tin:Dell Logo.svg|150px|Biểu trưng của Dell]]
| type = {{nowrap begin}}[[Công ty đại chúng]]<br /> {{wrap}} {{NASDAQ|Dell}}<br /> {{sehk2|4331}}{{nowrap end}}<br />[[S&P 500|S&P 500 Component]]
| foundation = [[Austin, Texas]]<br />4 tháng 11, 1984
| founder = [[Michael Dell]]
Người dùng vô danh