Khác biệt giữa các bản “Alfredo Di Stéfano”

không có tóm lược sửa đổi
}}</ref>
| height = {{convert|1,78|m|ftin|abbr=on}}
| birth_date = {{birth date and age|1926|7|4|df=yyes}}
| birth_place = [[Buenos Aires]], [[Argentina]]
|death_date = {{Death date and age|2014|7|7|1926|7|4|df=yes}}
Người dùng vô danh