Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa”

không có tóm lược sửa đổi
* [http://www.miniatures.de/toe-1957-arvn-armoured-cavalry-regiment.html Army of the Republic of Vietnam Armored Cavalry Regiment, 1957 - 1975]
 
{{ARVN}}}
 
[[Thể loại:Quân binh chủng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa|T]]