Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ cận đại”

'''Cận đại''' là thuật từ được dùng để chỉ thời kỳ [[lịch sử]] tiếp nối thời [[trung đại]], có liên quan tới thời [[hiện đại]]. Trong [[tiếng Việt]], thuật từ này theo nghĩa hẹp chỉ tương ứng với "hậu kỳ cận đại" ([[:en:Late modern period|late modern period]]) bắt đầu vào giữa thế kỷ 18; theo nghĩa rộng thuật từ này còn bao gồm cả "sơ kỳ cận đại" ([[:en:Early modern period|early modern period]])<!-- Các tiếng Trung, Nhật, Hàn gọi "early modern period" là "cận thế" (近世) --> thường được xác định là bắt đầu vào khoảng năm 1500 hoặc trước đó vài thập kỷ, diễn ra những sự kiện như nghệ thuật [[Phục Hưng]] phổ biến rộng khắp châu Âu, [[Đế quốc Byzantine]] sụp đổ và [[Thời đại Khám phá]]; theo nghĩa rộng thuật từ này còn bao gồm cả "hậu kỳ cận đại" ([[:en:Late modern period|late modern period]]) bắt đầu vào giữa thế kỷ 18. Thời kỳ cận đại gắn liền với sự phát triển của [[chủ nghĩa tư bản]], những tiến bộ công nghệ và các cuộc [[cách mạng]].
 
== Khái niệm ==