Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Lê Thy”

n ((via JWB))
== Thư Mời ==
 
{{Dự án/cảnh báo‎}}
<table class="tmbox tmbox-notice collapsible innercollapse wpb " height="0">
|tên dự án=Vật lý học
<tr class="wpb-header">
|hình đại diện=Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg
<td class=mbox-empty-cell></td><th align=center style="width:100%; padding:0.3em;">[[Wikipedia:Dự án/Vật lý học|Dự án Vật lý học]]</center>
|liên kết dự án=Wikipedia:Dự án/Vật Lý Học
</td>
|bài viết chính=Vật lý học
</tr>
|chất lượng=
<tr>
|độ quan trọng=
<td class="mbox-text" style="padding:3px 0 3px 5px;" colspan="2">
|trạng thái=
<table style="background:transparent; border:none; padding:0; width:100%;" cellspacing="0">
|hình ảnh=
<tr>
}}--[[Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả|I Am Die]] ([[Thảo luận Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả|thảo luận]]) 10:03, ngày 2 tháng 5 năm 2010 (UTC)
<td class="mbox-image" style="padding:2px 0;">[[Tập tin:{{#if: Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg | Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg | System-users.svg}}|100x80px|link=]]</td>
<td class="mbox-text">{{ #switch: {{NAMESPACE}}
| = Bài viết
| Trang
}} này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc {{#if: Wikipedia:Dự án/Vật Lý Học| [[Wikipedia:Dự án/Vật Lý Học{{!}}'''dự án Vật lý học''']] | [[Wikipedia:Dự án/Vật lý học{{!}}'''dự án Vật lý học''']] }}, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết {{#if: Vật lý học | về Vật lý học | liên quan}}. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua {{#if: Wikipedia:Dự án/Vật Lý Học| [[Thảo luận Wikipedia:Dự án/Vật Lý Học{{!}}trang thảo luận]] | [[Thảo luận Wikipedia:Dự án Vật lý học{{!}}trang thảo luận]] }} để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.</td><td class=mbox-empty-cell></td></tr>
<tr><td style="text-align: center; white-space: nowrap; background: {{ #switch:
| A = #7FFFD4
| B = #EEE8AA
| BM = #6699FF
| BVT = #BFC1C2
| C = #FFD700
| CL = #6699FF
| DSCL = #6699FF
| TL = #6699FF
| sơ khai = #FF8C00
| #default = #F5F5F5
}};">{{ #switch:
| BVT = [[Tập tin:Fairytale bookmark silverstar.svg{{!}}13px{{!}}link=]]&nbsp;
| CL | DSCL = [[Tập tin:Fairytale bookmark gold.svg{{!}}13px{{!}}link=]]&nbsp;
}}{{ #switch:
| A = '''[[:Thể loại:Bài chất lượng A về Vật lý học|A]]'''<!------>[[Thể loại:Bài chất lượng A về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| B = '''[[:Thể loại:Bài chất lượng B về Vật lý học|B]]'''<!------>[[Thể loại:Bài chất lượng B về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| BM = '''[[:Thể loại:Bản mẫu về Vật lý học|BM]]'''<!------>[[Thể loại:Bản mẫu về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| BVT = '''[[:Thể loại:Bài viết tốt về Vật lý học|BVT]]'''<!------>[[Thể loại:Bài viết tốt về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| C = '''[[:Thể loại:Bài chất lượng C về Vật lý học|C]]'''<!------>[[Thể loại:Bài chất lượng C về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| CL = '''[[:Thể loại:Bài viết chọn lọc về Vật lý học|CL]]'''<!------>[[Thể loại:Bài viết chọn lọc về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| DSCL = '''[[:Thể loại:Danh sách chọn lọc về Vật lý học|CL]]'''<!------>[[Thể loại:Danh sách chọn lọc về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| TL = '''[[:Thể loại:Thể loại về Vật lý học|TL]]'''<!------>[[Thể loại:Thể loại về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| sơ khai = '''[[:Thể loại:Bài sơ khai về Vật lý học|Sơ khai]]'''<!------>[[Thể loại:Bài sơ khai về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| #default = '''[[:Thể loại:Bài chưa xếp loại chất lượng về Vật lý học|?]]'''<!------>[[Thể loại:Bài chưa xếp loại chất lượng về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
}}</td><td class="mbox-text" colspan="2">{{ #switch:
| CL = Bài viết này đạt chất lượng '''chọn lọc'''.
| BM = Bản mẫu dự án.
| TL = Thể loại dự án.
| DSCL = Danh sách này đạt chất lượng '''chọn lọc'''.
| A = Bài viết đạt chất lượng '''A'''.
| BVT = Bài viết đạt chất lượng '''bài viết tốt'''.
| B = Bài viết đạt chất lượng '''B'''.
| C = Bài viết đạt chất lượng '''C'''.
| sơ khai = Bài viết '''sơ khai'''.
| #default = Bài viết '''chưa được đánh giá chất lượng'''.
}}</td></tr>
{{#switch:|yes|#default=<tr><td style="text-align: center; white-space: nowrap; background: {{ #switch:
| đặc biệt = #FF6347
| cao = #F08080
| trung bình = #FFB6C1
| thấp = #FFEFD5
| #default = #F5F5F5
}}">{{ #switch:
| đặc biệt = '''[[:Thể loại:Đặc biệt quan trọng về Vật lý học|Đặc biệt]]'''<!------>[[Thể loại:Đặc biệt quan trọng về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| cao = '''[[:Thể loại:Rất quan trọng về Vật lý học|Cao]]'''<!------>[[Thể loại:Rất quan trọng về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| trung bình = '''[[:Thể loại:Khá quan trọng về Vật lý học|Trung bình]]'''<!------>[[Thể loại:Khá quan trọng về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| thấp = '''[[:Thể loại:Ít quan trọng về Vật lý học|Thấp]]'''<!------>[[Thể loại:Ít quan trọng về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
| #default = '''[[:Thể loại:Chưa xếp độ quan trọng về Vật lý học|?]]'''<!------>[[Thể loại:Chưa xếp độ quan trọng về Vật lý học|{{#if: | {{{từ khóa xếp thể loại}}} | {{BASEPAGENAME}} }}]]
}}</td><td class="mbox-text" colspan="2">{{ #switch:
| đặc biệt = Bài viết được đánh giá '''đặc biệt quan trọng'''.
| cao = Bài viết được đánh giá '''rất quan trọng'''.
| trung bình = Bài viết được đánh giá '''tương đối quan trọng'''.
| thấp = Bài viết được đánh giá '''ít quan trọng'''.
| #default = Bài viết '''chưa được xếp độ quan trọng'''.
}}</td></tr>|no=}}
</table></td>
}}</tr></table>--[[Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả|I Am Die]] ([[Thảo luận Thành viên:Những Tấm Lòng Cao Cả|thảo luận]]) 10:03, ngày 2 tháng 5 năm 2010 (UTC)
 
==Về đ/c Chocochip==
61.066

lần sửa đổi