Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
===Châu Âu và các vùng Bắc, Tây và Nam châu Á===
*[[Hệ ngôn ngữ Altai]] - 66 (''Altaic'')
*[[Hệ ngôn ngữ Andaman Lớn]] - 1311 (''Great Andamanese'')
*[[Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu]] - 449 (''Indo-European'')
*[[Hệ ngôn ngữ Chukotka-Kamchatka]] - 5 (''Chukotko-Kamchatkan'')
*[[Hệ ngôn ngữ Dravida]] - 73
*[[Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz]] - ?
*[[Hệ ngôn ngữ Bắc Kavkaz]] - 34 (''North Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Nam Kavkaz]] - 4 (''Kartvelian'' hay ''South Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Tây Bắc Kavkaz]] - 34 (''North Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Önge]] - 2 (''Ongan'')
*[[Hệ ngôn ngữ Ural]] - 39 (''Uralic'')
*[[Ngữ hệ Yukaghir|Hệ ngôn ngữ Yukaghir]] - 2