Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
===Châu Âu và các vùng Bắc, Tây và Nam châu Á===
*[[Hệ ngôn ngữ Altai]] - 66 (''Altaic'')
*[[Hệ ngôn ngữ Andaman Lớn]] - 1110 (''Great Andamanese'')
*[[Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu]] - 449 (''Indo-European'')
*[[Hệ ngôn ngữ Chukotka-Kamchatka]] - 5 (''Chukotko-Kamchatkan'')