Khác biệt giữa các bản “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Ở Việt Nam, kỹ thuật hàng không vũ trụ còn là một lĩnh vực mới. Một số cơ sở chính của nhà nước về việc nghiên cứu và đào tạo kỹ thuật hàng không vũ trụ bao gồm:
# [[Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam]] (STI)([[Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam]]),
# [http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-ky-thuat-hang-khong-va-vu-tru/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ - Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)],
# [http://www.dte.hcmut.edu.vn/dte/index.php?tin=12 Bộ môn Kỹ thuật Hàng không - Đại học Bách khoa TpHCM (HCMUT)],
# [http://fas.mta.edu.vn/home.aspx Khoa Hàng không vũ trụ- Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (LeTech)],
# [http://fema.uet.vnu.edu.vn/tnd/bo-mon-cong-nghe-hang-khong-vu-tru.htm Bộ môn Công nghệ Hàng không vũ trụ - Đại học Công nghệ - ĐHQGHN],
# [http://www.usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/cu-nhan/cu-nhan-nganh-vu-tru-va-ung-dung-81.html Khoa Vũ trụ và Hàng không - Đại học Việt Pháp (USTH)]
# Trung tâm vệ tinh quốc gia (VNSC)
# Hội hàng không vũ trụ Việt Nam (VASA).
813

lần sửa đổi