Khác biệt giữa các bản “Trống tòa”

không có tóm lược sửa đổi
'''''Trống tòa''''' ([[Latinh]]: ''Sede vacante'', "chiếc ngai bị bỏ trống") là tình trạng mà theo Giáo Luật [[Giáo hội Công giáo Rôma]], một [[giáo phận]] không có vị [[Giámgiám mục]] chính tòa, hoặc chưa được bổ nhiệm Giámgiám mục chính tòa mới, khi vị giám mục chính tòa đương nhiệm qua đời, từ chức hoặc được bổ nhiệm sang cho một giáo phận khác. Các điều khoản quy định ''trống tòa'' được liệt kê trong Bộ Giáo Luật từ điều 416 đến 430.
==Trống tòa giáo hoàng==
[[Tập tin:Sede vacante.svg|150px|nhỏ|phải|umbraculum]]
''Trống tòa'' cũng chỉ tình trạng [[Tòa Thánh]] không có ngôi [[giáo hoàng]] khi Giáogiáo hoàng vừa qua đời hoặc từ nhiệm (như trường hợp giáo[[Giáo hoàng Biển Đức XVI]] năm 2013), vì Giáogiáo hoàng cũng là Giámgiám mục [[giáo phận Rôma]]. Trong thời gian này, các bộ trưởng trong [[Giáo triều Rôma]], các Giám[[giám mục]] trên khắp thế giới tạm thời từbãi chức vị trí của họ, ngoại trừ [[Nhiếp chính Giáo hội Công giáo Rôma|Hồng y ThịNhiếp thầnchính]] (Camerlengo Cardinal) - người quản lí tài sản của Tòa Thánh - vẫn thực hiện vai trò của mình. Tòa Thánh và toàn Giáo hội được điều hành bởi vị Hồng y Nhiếp chính (Regent Cardinal) trong Hồng y Đoàn, nhưng quyền hạn cũng rất hạn chế. Các nhà thừa sai của Giáogiáo hoàng vẫn làm nhiệm vụ bình thường, Đức Tổngtổng đại diện giáo phận Rôma tiếp tục vai trò mục vụ của mình trên giáo phận. Các [[huy hiệu]], [[biểu trưng]], [[biểu tượng]] của Giáovị giáo hoàng vừa qua đời hay vừa từ nhiệm được thay thế hoàn toàn bằng biểu tượng ''umbraculum'' (hình ảnh một cái dù sọc vàng đỏ, thay cho [[triều thiên Ba tầng]]), biểu thị quyền hạn tạm thời của người lãnh đạo giáo hội. Ngay sau khi có Giáogiáo hoàng mới, biểu tượng này sẽ bị hủy.
 
==Trống tòa giáo phận==
Kể từ khi trống tòa, việc quản trị [[giáo phận]], cho tới khi đặt được Giámgiám quản giáo phận, được chuyển sang Giám[[giám mục Phụphụ]]; nếu có nhiều Giámgiám mục Phụphụ tá thì vị nào cao niên hơn cả xét theo thứ tự được tiến cử; nhưng nếu không có Giámgiám mục Phụphụ tá, thì việc quản trị giáo phận chuyển sang Hội đồng vấn, trừ khi Tòa Thánh dự liệu thể khác. Ai đảm nhiệm việc quản trị giáo phận như vậy thì lập tức phải triệu tập hội đồng có thẩm quyền để chỉ định Giámgiám quản giáo phận <small>(Giáo Luật Công giáo, điều 419)</small><ref>[http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat28.htm Bộ Giáo Luật Công giáo]</ref>. Khi trống tòa, giáo phận cũng không được đổi mới, ban hành điều luật gì cả.
 
==Khoảng thời gian trống tòa==
==Xem thêm==
*[[Cản tòa]]
*[[Tòa Giámgiám mục]]
==Chú thích==
{{tham khảo}}