Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
<div style="float:left; width:50%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100%-->
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bài viết chọn lọc|Bài viết chọn lọc]]|subpage=Bài viết chọn lọc|max=320}}
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Nhân vật chọn lọc|Nhân vật chọn lọc]]|subpage=Nhân vật chọn lọc|max=18}}
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bạn có biết|Bạn có biết...]]|subpage=Bạn có biết|max=1118}}
</div>