Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bài viết chọn lọc|Bài viết chọn lọc]]|subpage=Bài viết chọn lọc|max=20}}
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Nhân vật chọn lọc|Nhân vật chọn lọc]]|subpage=Nhân vật chọn lọc|max=18}}
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bạn có biết|Bạn có biết...]]|subpage=Bạn có biết|max=18}}
</div>
 
<div style="float:right; width:50%"> <!-- This margin should be right of the above -->
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/BàiBạn viết tiêu biểubiết|BàiBạn viết tiêu biểubiết...]]|subpage=Bài viếtBạn tiêu biểubiết|max=518}}
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Câu nói nổi tiếng|Câu nói nổi tiếng]]|subpage=Câu nói nổi tiếng|max=6}}
{{/box-header|Ngày này năm xưa|Wikipedia:Ngày này năm xưa/{{#time:m/d}}|}}