Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
</div>
 
<div style="float:left; width:5049.5%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100%-->
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bài viết chọn lọc|Bài viết chọn lọc]]|subpage=Bài viết chọn lọc|max=20}}
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Nhân vật chọn lọc|Nhân vật chọn lọc]]|subpage=Nhân vật chọn lọc|max=20}}
</div>
 
<div style="float:right; width:5049.5%"> <!-- This margin should be right of the above -->
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Bạn có biết|Bạn có biết...]]|subpage=Bạn có biết|max=18}}
{{Random portal component|header=[[Chủ đề:Lịch sử/Câu nói nổi tiếng|Câu nói nổi tiếng]]|subpage=Câu nói nổi tiếng|max=6}}
</div>
|}
 
 
----
 
{{History browsebar}}
{{pp-semi-protected|small=yes}}
{{browsebar}}
----
 
[[Category:Chủ đề Lịch sử|*]]