Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background:#E9D0B6; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#B05F3CE9D0B6;"
| width="55%" valign="top" style="padding: 0; margin:0;" |