Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
|p1 = Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp
|flag_p1 = Flag of France.svg
|s1 = Đệ ngũ Cộng hòađồng Pháp
|flag_s1 = Flag of France.svg
|s2 = AlgérieLào|Vương quốc Lào
|flag_s2 = Flag of AlgeriaLaos (1952-1975).svg
|s3 = Quốc gia Việt Nam
|flag_s3 =Flag of South Vietnam.svg
|s4 = Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
|flag_s4 =Flag_of_North_Vietnam_(1945-1955).svg
|s5 = Campuchia|Vương quốc Cao Miên (1954-1970)
|flag_s5 = Flag of Cambodia.svg
|s6 = Maroc
|flag_s6 = Flag of Morocco.svg
|s7 = Algeria
|flag_s7 = Flag of Algeria.svg
|s8 = Guinée thuộc Pháp
|flag_s8 = Flag of France.svg
|s9 = Soudan thuộc Pháp
|flag_s9 = Flag of France.svg
|image_flag = Flag of France.svg
|s10 = Tunisia
|flag_s10 = Pre-1999 Flag of Tunisia.svg
|s11 = Thượng Volta
|flag_s11 =Flag of Upper Volta.svg
|s12 = Liên bang Mali
|flag_s12 =Flag of Mali 1959-1961.svg
|s13 = Cameroon
|flag_s13 =Flag of Cameroon.svg
|s14 =Cộng hòa Congo
|flag_s14 =Flag of Republic of Congo.svg
|s15 =Niger
|flag_s15 =Flag of Niger.svg
|s16 =Gabon
|flag_s16 =Flag of Gabon.svg
|s17 =Djibouti
|flag_s15 =Flag of Djibouti.svg
|s18 =Libya
|flag_s18 =Flag of Libya.svg
|s19 =Madagascar
|flag_s19 =Flag of Madagascar.svg
|s20 =Comoros
|flag_s20 =Flag of Comoros.svg
|s21 =Bờ Biển Ngà
|flag_s21 =Flag of Cote d'Ivoire.svg
|flag =
|flag_type =
Người dùng vô danh