Khác biệt giữa các bản “Lê Vĩnh Tân”

|chức vụ 4 = Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương|bắt đầu 4 = [[30 tháng 12]],2013|phó chức vụ 4 = Phó Ban Kinh tế|phó viên chức 4 = TS.[[Phạm Xuân Đương]]<br> [[Đinh Văn Cương]]<br> TS.[[Nguyễn Xuân Cường]]<br> Nguyễn Ngọc Bảo<br>GS.TS Nguyễn Công nghiệp<br>Lê Dương Quang<br>Đặng Huy Đông|bắt đầu 5=9 tháng 4 năm 2016|kết thúc 5=nay <br>{{số năm theo năm và ngày|2016|4|9}}|kế nhiệm 5=|tiền nhiệm 5=[[Nguyễn Thái Bình]]|phó viên chức 5=|chức vụ 5=Bộ trưởng [[Bộ Nội vụ]]}}
 
'''Lê Vĩnh Tân''' (sinh năm [[1958]]) là một chính khách Việt Nam. Chức vụ hiện tại của ông là [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam#Th.C3.A0nh vi.C3.AAn|Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]], Bộ trưởng [[Bộ Nội vụ (Việt Nam)|Bộ Nội vụ]], nguyênPhó trưởng [[Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Tổ chức Trung ương]]. Nguyên [[Bí thư Tỉnh ủy]] <ref>[http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/Internet/sitchinhquyen/sitathongtinchinhquyen/sitatochucbomay/sitatinhuy/sitabanthuongvu/20110124+ban+thuong+vu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp]</ref>, [[Hội đồng nhân dân|Chủ tịch Hội đồng Nhân dân]] tỉnh [[Đồng Tháp]], nguyên Phó Trưởng [[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Kinh tế Trung ương]].
 
==Thân thế và sự nghiệp==
Người dùng vô danh