Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| miêu tả =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1958|7|2}}
| nơi sinh =[[Lai Vung]], [[Sa Đéc (tỉnh)|Sa Đéc]] (nay là [[Đồng Tháp]]), [[Việt Nam Cộng hòa]]
| nơi ở = [[Cao Lãnh]], [[Đồng Tháp]]
| ngày chết =