Khác biệt giữa các bản “Quyền lực”

không có tóm lược sửa đổi
 
Quyền lực xác định phạm vi, giới hạn của các "khả năng hành động, gây ảnh hưởng" cả về thể chất lẫn tinh thần của một người hoặc một nhóm người. Việc sử dụng thứ sức mạnh này để gây ảnh hưởng đến cá nhân, nhóm người khác, có thể mang theo những ý nghĩa tích cực cũng như tiêu cực, dựa trên mục đích, nguyên tắc, cách thức sử dụng chúng. Cần phân biệt việc "lạm quyền" và việc "vi phạm giới hạn quyền lực". Lạm dụng quyền lực là việc sử dụng quyền lực mà không tuân theo những mục đích quy định cho sự tồn tại của quyền lực. Việc vượt quá phạm vi giới hạn quyền lực là việc không tuân theo những nguyên tắc, cách thức được quy định sẵn trong quá trình sử dụng quyền lực.
 
VD cụ thể:
 
Quản lý A của công ty B có quyền X là sai thải nhân viên cấp dưới làm bán thời gian C, quyền được thiết lập ra với mục đích để đáp ứng các chỉ tiêu về tổ chức, giám sát nhằm phát triển B, và được nêu rõ trong các văn bản, hợp đồng.
 
- Nếu A sử dụng X không vì mục đích là để phát triển B (vd vì mâu thuẫn cá nhân) thì A bị coi là lạm quyền.
 
- Nếu A sử dụng X để sa thải nhân viên cấp dưới làm toàn thời gian D thì A bị coi là vi phạm giới hạn quyền lực, vì nguyên tắc là chỉ được phép sa thải C.
 
Lưu ý:
 
- Quyền sử dụng X như một công cụ để đe dọa C (gọi là quyền X´) khác biệt với quyền X. Công ty không quy định liệu A có quyền X´ hay không. Nếu A sử dụng X´ thì không thể gọi là A lạm quyền X.
 
- Nếu A sử dụng X´ không vì mục đích phát triển B thì cũng không thể coi là lạm quyền, vì A chưa hề sử dụng X.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh