Khác biệt giữa các bản “Damdin Sükhbaatar”

không có tóm lược sửa đổi
| caption = Sükhbaatar vào khoảng năm 1920-1922
| birth_date = 2 tháng 2, 1893
| birth_place = MôngNhà CổThanh ngàyMông nayCổ
| death_date = {{Death date and age|1923|2|20|1893|2|2|df=yes}}
| death_place = Mông Cổ ngày nay
Người dùng vô danh