Khác biệt giữa các bản “Đông Liêu (nước)”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
 
==Kiến quốc==
Năm [[1212]], tông thất [[nhà Liêu]] là [[DaGia Luật Lưu Ca (nhà Nguyên)|DaGia Luật Lưu Ca]], DaGia Luật DaGia khởi quân biến loạn tại Long An (nay là [[Nông An]], [[Cát Lâm]]) và Hàn Châu (nay là [[Lê Thụ]], [[Cát Lâm]]), tập hợp được quân số lên tới vạn người. Được sự che chở của [[đế quốc Mông Cổ]] và kình địch chống [[nhà Kim]]. Kim cho phái Hoàn Nhan Hồ Sa, [[Bồ Tiên Vạn Nô]] thảo phạt DaGia Luật Lưu Ca, DaGia Luật Lưu Ca hướng Mông Cổ mong cứu viện, với sự chi viện của quân Mông Cổ, DaGia Luật Lưu Ca tại đã phá tan quân Kim Địch Cát Não Nhi (nay là [[Xương Đồ]], [[Liêu Ninh]]).
 
Tháng 3 năm 1213, DaGia Luật Lưu Ca xưng vương, định quốc hiệu là "Liêu", đặt niên hiệu là "Nguyên Thống", về sau gọi là chính quyền Đông Liêu. DaGia Luật Lưu Ca phong cho [[Diêu Lý Thịthị]] là hoàng hậu, em trai là [[DaGia Luật Tư Bất]] là quận vương; phong cho Pha Sa, Tăng Gia Nô, DaGia Luật Đích, Lý Gia Nô làm thừa tướng, nguyên súysoái, thượng thư, thiết lập thể chế quốc gia. Năm 1214, nhà Kim lại phái [[Bồ Tiên Vạn Nô]] xuất quân đánh Đông Liêu, quân Đông Liêu phá tan quân Bồ Tiên Vạn Nô tại huyện Quy Nhân (nay là [[Xương Đồ]], [[Liêu Ninh]]), DaGia Luật Lưu Ca chiếm cứ các châu quận tại [[Liêu Đông]], định đô tại Hàm Bình (nay là [[Khai Nguyên]], [[Liêu Ninh]]), xưng là Trung Kinh.
 
==Tình trạng trong nước==
Hệ thống trong nước của Đông Liêu thiếu các tư liệu ghi chép, đa số là không rõ ràng. Năm 1213, khi lập quốc đã xuất hiện các chức danh [[hoàng hậu]], [[quận vương]], [[thừa tướng]], [[nguyên súysoái]], [[thượng thư]], được đặt giả thuyết là mô phỏng theo hệ thống triều đình [[nhà Kim]] song điều này chỉ là suy đoán.
 
==Đối lập Hậu Liêu==
Năm [[1215]], DaGia Luật Lưu Ca công chiếm Đông Kinh của nhà Kim (nay là Liêu Dương), ngay sau đó mọi người khuyên Lưu Ca xưng đế song ông cự tuyệt. DaGia Luật Lưu Ca tìm đến nương nhờ Thành Cát Tư Hãn, được [[Thành Cát Tư Hãn]] phong làm Liêu Vương. Thành Cát Tư Hãn bất mãn trước việc phó thủ của DaGia Luật Lưu Ca là Khả Đặc Ca lấy thê thiếp của [[Bồ Tiên Vạn Nô]], hướng Khả Đặc Ca hỏi tội, [[DaGia Luật Bất Đẳng]] tuyên bố Lưu Ca đã chết, cử binh bội phản. Năm 1216, DaGia Luật Tư Bất xưng đế tại Trừng Châu (nay là [[Hải Thành]], [[Liêu Ninh]]), lấy quốc hiệu là Liêu, sử gọi là [[Hậu Liêu]].
 
==Chính quyền về sau==
Năm [[1218]], DaGia Luật Lưu Ca với sự trợ giúp của [[đế quốc Mông Cổ]] và vua [[Cao Ly]] đã tiến đánh [[Hậu Liêu]]. Mùa xuân năm [[1219]], vua [[Hậu Liêu]] là [[DaGia Luật Hảm Xá]] bại trận [[tự sát]], Hậu Liêu diệt vong. DaGia Luật Lưu Ca khôi phục lại đất cũ. Năm [[1220]], DaGia Luật Lưu Ca mất, thê tử là [[Diêu Lý Thịthị]] thống trị Liêu Đông. Chính quyền Đông Liêu tồn tại đến năm [[1233]], do [[Đông Hạ]] của [[Bồ Tiên Vạn Nô]] diệt vong, nên bị chính quyền [[Mông Cổ]] bãi bỏ. Tuy nhiên, các hậu duệ của DaGia Luật Lưu Ca được đế quốc Mông Cổ cho làm quan địa phương thế tập ở Đông Bắc.
 
== Quốc vương ==
!width="228"|Thời gian tại vị
|-align="center"
|[[DaGia Luật Lưu Ca]]
|Nguyên Thống
|1213-1220
|1220-1226
|-align="center"
|[[DaGia Luật Tiết Đồ]]
|
|1226-1238
|-align="center"
|[[DaGia Luật Thu Quốc Nô]]
|
|1238-1259
|-align="center"
|[[DaGia Luật Cổ Nãi]]
|
|1259-1269
Người dùng vô danh