Khác biệt giữa các bản “Nội chiến Libya”

Tranngocnhatminh đã đổi Nội chiến Libya thành Nội chiến Libya (2011) qua đổi hướng: Vì ngày 16/5/2014 xảy ra cuộc chiến mới, và nội chiến diễn ra vào năm 2011.
(Tranngocnhatminh đã đổi Nội chiến Libya thành Nội chiến Libya (2011) qua đổi hướng: Vì ngày 16/5/2014 xảy ra cuộc chiến mới, và nội chiến diễn ra vào năm 2011.)
 
(Không có sự khác biệt)
4.380

lần sửa đổi