Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Neoneurone”

Đang có thảo luận về việc Sử dụng trang con cho bài viết bách khoa, mời bạn tham gia.
--[[Thành viên:Magicknight94|Lê]] ([[Thảo luận Thành viên:Magicknight94|thảo luận]]) 00:57, ngày 10 tháng 5 năm 2009 (UTC)
:Cảm ơn anh, em sẽ thay đổi kiểu --'''<span>[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<span style="background:yellow;color:red><font color=#B8860B>minhhuy*=</font></span>]]'''</span><sup><font style="text-decoration:blink"><small>'''''<font color=green>[[thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy#footer|talk]]</font>'''''<font color=lime>-[[Special:Đóng góp/Trần Nguyễn Minh Huy|butions]]</font></small></font></sup> 01:48, ngày 13 tháng 2 năm 2010 (UTC)