Khác biệt giữa các bản “Cúp Liên đoàn bóng đá Anh”

|-
|[[Liverpool F.C.|Liverpool]]||align=center|8||align=center|4||1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012||1978, 1987, 2005, 2016
|-
|[[Manchester United F.C.|Manchester United]]||align=center|5|| align="center" |4||1992, 2006, 2009, 2010, 2017||1983, 1991, 1994, 2003
|-
|[[Aston Villa F.C.|Aston Villa]]||align=center|5||align=center|3||1961, 1975, 1977, 1994, 1996||1963, 1971, 2010
|-
|[[Chelsea]]||align=center|5||align=center|2||1965, 1998, 2005, 2007, 2015||1972, 2008
|-
|[[Manchester United F.C.|Manchester United]]||align=center|5|| align="center" |4||1992, 2006, 2009, 2010, 2017||1983, 1991, 1994, 2003
|-
|[[Tottenham Hotspur F.C.|Tottenham Hotspur]]||align=center|4||align=center|4||1971, 1973, 1999, 2008||1982, 2002, 2009, 2015