Khác biệt giữa các bản “Bharnaraya”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
Với Mongkut, công chúa Phannarai sinh:
* Công chúa [[Kannikakaew]], Krom Khun Kattiyakalaya (1855–1882)
* Hoàng tử Chitcharoen, Krom Phraya Narisara Nuvadtivongs
Người dùng vô danh