Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương triều thứ Tư của Ai Cập”

n
→‎Phả hệ: fixes, replaced: [[Image: → [[Hình: (8)
n (→‎Tham khảo: sửa bảng cuối trang, replaced: vương triều trước → Vương triều trước, vương triều sau → Vương triều sau, vương triều của Ai Cập → Vương triều của Ai Cập)
n (→‎Phả hệ: fixes, replaced: [[Image: → [[Hình: (8))
== Phả hệ ==
{{Familytree/start|style=font-size:92%;line-height:100%;}}
{{Familytree | | | | | | | HUN | | | | MRI |HUN=[[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Huni|HUNI]]'''|MRI='''''[[Meresankh I]]'''''}}
{{Familytree |border=0|~|~|~|~|~|~|~|#|~|~|~|~|~|#|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~| thr | |thr='''''[[Third dynasty of Egypt|Third Dynasty]]'''''}}
{{Familytree | | | | | | | HET |v|-|-| SNE |-|-|-|-|v|-| UNK | HET='''''[[Hetepheres I]]'''''|SNE= [[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Sneferu|SNEFERU]]'''|UNK=Unknown}}
{{Familytree |border=0| | | | | | | | | |!| | | | | | | |,|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.| | qtn |qtn=}}
{{Familytree | | | | | MER |v| KHU |v| HEN | | RAH | | | | | | | | NEF |v|-|-| UNK |MER='''''[[Meritites I]]'''''|KHU=[[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Khufu|KHUFU]]'''|HEN='''''[[Henutsen]]'''''|RAH=[[prince Rahotep|Rahotep]]|NEF=[[Nefermaat I]]|UNK=[[Itet]]}}
{{Familytree | |,|-|v|-|v|-|'| | |,|^|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|.| |`|-|-|-|-|-|.| |}}
{{Familytree | DJD |!| KAW |v|-|-| HET |-|DJE |v| KHE | | | KHA |v| KHM | | HEM |DJD=[[Djedefhor]]|KAW=[[Kawab]]|HET='''''[[Hetepheres II]]'''''|DJE=[[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Djedefre|DJEDEFRE]]'''|KHE='''''[[Khentetka]]'''''|KHA=[[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Khafre|KHAFRE]]'''|KHM='''''[[Khamerernebty I]]'''''|HEM=[[Hemiunu]]|}}
{{Familytree | | | |!| | | |`|-|-|-|-|-|-|-|-|-|!|-|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |}}
{{Familytree | | | BAU | | | | | | | | | |,|-|v|^|v|-|.| |!| | | |!| | | | | | | |BAU='''''[[Meresankh II]]'''''}}
{{Familytree | | | | | | | | || | | | SET| |!| HER |!| MER |-| MEN |-| KHA | | ||SET=[[Setka]]|HER=[[Hernet]]|MER='''''[[Meresankh III]]'''''|MEN=[[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Menkaura|MENKAURA]]'''|KHA='''''[[Khamerernebty II]]'''''}}
{{Familytree | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | |!|:| | | | |}}
{{Familytree | | | | | | | | | | | | | | | | BAK | | NEF | | | | |!|:| | | | |BAK=[[Baka (Egyptian prince)|Baka]]|NEF=[[Neferhetepes]]|}}
{{Familytree | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|'|:| | | | | | |}}
{{Familytree | | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | | | | | | SHE |~| BUN |SHE=[[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Shepseskaf|SHEPSESKAF]]'''|BUN='''''[[Bunefer]]'''''}}
{{Familytree | | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | | | | | | |!| |}}
{{Familytree | | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | | DJE |-| KHA |DJE=[[Djedefptah]]|KHA=Khamaat}}
{{Familytree |border=0|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|#|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~| fiv | |fiv='''''[[Fifth dynasty of Egypt|Fifth Dynasty]]'''''}}
{{Familytree | | | | | | | | NHT|~| USE |~| KHE | | | | | | | | | | | | | | | | | NHT ='''''[[Neferhetepes]]'''''|USE=[[ImageHình:Double crown.svg|25px]] '''[[Userkaf|USERKAF]]'''|KHE='''''[[Khentkaus I]]'''''}}
{{Familytree/end}}
 
48.517

lần sửa đổi