Khác biệt giữa các bản “Louis MacNeice”

n
→‎Một số bài thơ: fixes, replaced:   → (28)
n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:31.9241921)
n (→‎Một số bài thơ: fixes, replaced:   → (28))
:When all is told
:We cannot beg for pardon.
:
: 
:Our freedom as free lances
:Advances towards its end;
:And soon, my friend,
:We shall have no time for dances.
:
: 
:The sky was good for flying
:Defying the church bells
:The earth compels,
:We are dying, Egypt, dying
:
: 
:And not expecting pardon,
:Hardened in heart anew,
:And grateful too
:For sunlight on the garden.
:
: 
;Snow
 
:Soundlessly collateral and incompatible:
:World is suddener than we fancy it.
:
: 
:World is crazier and more of it than we think,
:Incorrigibly plural. I peel and portion
:A tangerine and spit the pips and feel
:The drunkenness of things being various.
:
: 
:And the fire flames with a bubbling sound for world
:Is more spiteful and gay than one supposes -
:On the tongue on the eyes on the ears in the palms of one's hands -
:There is more than glass between the snow and the huge roses.
:
: 
;Prayer Before Birth
 
:Let not the bloodsucking bat or the rat or the stoat or the
:club-footed ghoul come near me.
:
: 
:I am not yet born, console me.
:I fear that the human race may with tall walls wall me,
:with strong drugs dope me, with wise lies lure me,
:on black racks rack me, in blood-baths roll me.
:
: 
:I am not yet born; provide me
:With water to dandle me, grass to grow for me, trees to talk
:to me, sky to sing to me, birds and a white light
:in the back of my mind to guide me.
:
: 
:I am not yet born; forgive me
:For the sins that in me the world shall commit, my words
:my life when they murder by means of my
:hands, my death when they live me.
:
: 
:I am not yet born; rehearse me
:In the parts I must play and the cues I must take when
:me to doom and the beggar refuses
:my gift and my children curse me.
:
: 
:I am not yet born; O hear me,
:Let not the man who is beast or who thinks he is God
:come near me.
:
: 
:I am not yet born; O fill me
:With strength against those who would freeze my
:like water held in the
:hands would spill me.
:
: 
:Let them not make me a stone and let them not spill me.
:Otherwise kill me.
:Khi tất cả nói xong
:Không cần xin ân giảm.
:
: 
:Ta tự do như tên
:Khi bay về điểm cuối
:Ta chẳng có thời gian
:Để dành cho điệu nhảy.
:
: 
:Bầu trời như thiên đường
:Ta như chim sổ lồng
:Kêu những lời âm vang:
:Ta chết đây, Ai Cập.
:
: 
:Không cần xin ân giảm
:Dù hóa đá tim này
:Và hai ta bước đến
:Vườn đầy ánh mặt trời.
:
: 
;Tuyết
 
:Thuận và nghịch trong cuộc đời như thế
:Hơn những gì mà ta tưởng tượng ra.
:
: 
:Thế giới diệu kỳ, phức tạp hơn ta tưởng
:Tôi lấy quả quýt, bóc vỏ từng phần
:Còn lại múi, tôi say sưa tận hưởng
:Sự phức tạp của những thứ giản đơn.
:
: 
:Và khi ngọn lửa reo lên tí tách
:Phức tạp hơn ngôn ngữ, ánh mắt nhìn
:Giữa hoa hồng và tuyết ở sát gần
:Có nhiều hơn lớp kính dày ngăn cách.
:
: 
;Cầu nguyện trước khi sinh
 
:Xin đừng để con dơi hút máu, con chồn trắng hay con chuột
:con ma cà rồng khập khễnh đến gần tôi.
:
: 
:Tôi chưa ra đời, xin hãy an ủi tôi.
:Tôi lo sợ loài người dựng những bức tường cao
:dùng thuốc mạnh gây mê, dùng mưu mô lừa dối
:trên giá đen tra hỏi, trong bồn máu dìm tôi.
:
: 
:Tôi chưa ra đời, xin hãy cho tôi
:Dòng nước vuốt ve, hoa cỏ vỗ về và cây kể chuyện
:cho bầu trời hát, cho chim và ánh sáng
:ở lại trong đầu để hướng dẫn cho tôi.
:
: 
:Tôi chưa ra đời, hãy tha thứ cho tôi
:Vì những tội lỗi của người đời, vì lời nói
:vì cuộc sống khi họ giết người bằng tay tôi
:vì cái chết của tôi khi vì tôi họ sống.
:
: 
:Tôi chưa ra đời, xin hãy chỉ cho tôi
:Vai nào tôi phải đóng trong đời, điều gì cần thực hiện
:đến chỗ diệt vong và kẻ bần cùng từ chối
:món quà của tôi và các con cũng chửi mắng tôi.
:
: 
:Tôi chưa ra đời, xin hãy nghe tôi
:Những người như thú, những ai coi mình như Thượng đế
:xin đừng đến gần tôi.
:
: 
:Tôi chưa ra đời, xin hãy cho tôi
:Sức mạnh để chống lại những kẻ
:hoặc như nước trên lòng bày tay
:người ta hắt đổ.
:
: 
:Đừng để họ biến tôi thành đá, đừng cho họ đổ
:Nếu không, sẽ giết chết tôi.
48.517

lần sửa đổi