Khác biệt giữa các bản “Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản”

Sở Cảnh sát Hoàng cung.
== Tổ chức ==
Cung Nội Sảnh thuộc quản lý của Văn phòng Nội Các, ngoài các vấn đề quốc gia và hoàng gia có liên quan, cũng như để hỗ trợ Thiên Hoàng tiếp các nhà ngoại giao nước ngoài và tổ chức các sự kiện liên quan; đồng thời là nơi bảo vệ [[Quốc tỷ (Nhật Bản)|Ấn Quốc gia]] và [[Thiên Hoàng Ngự tỷ|Ấn Thiên hoàng]], là trách nhiệm của Cơ quan.
 
Tổ chứ nội bộ gồm có 1 văn phòng, 3 chức và 2 bộ cộng thêm 2 cơ quan ngoại thuộc và 1 cơ sở địa phương. Sảnh trưởng và Thị Tùng trưởng (đứng đầu Thị Tùng chức) đểu là Nhận Chứng Quan, tức do Thiên Hoàng trực tiếp bổ nhiêm.
 
'''Cơ quan nội bộ'''
*Thị tòng chức: Phụ trách vấn đề cá nhân của Thiên Hoàng, Hoàng Hậu và hoàng nam, hoàng nữ chưa xuất phủ(không bao gồm Hoàng Thái Tử,Thân Vương), bảo quản Ngự Tỉ và Quốc Tỉ
** Thị tòng trưởng
** Thị tòng phó trưởng, Thị tòng, Nữ quan trưởng, Nữ quan, Thị y trưởng, Thị y.
*Đông cung chức: Phụ trách vấn đề cá nhân của Hoàng Thái Tử, Hoàng Thái Tử phi, Hoàng Thế tôn (nếu có).
** Đông cung đại phu
** Đông cung thị tòng trưởng, Đông cung thị tòng, Đông cung Nữ quan trưởng, Đông cung Nữ quan, Đông cung Thị y trưởng, Đông cung Thị y.
*Thức bộ chức: phụ trách lễ nghi, giao tế, âm nhạc trong cung đình,
** Thức bộ quan trưởng
** Thức bộ phó trưởng, Thức bộ quan phụ trách nhã nhạc, dương nhạc, đại tiệc
*Thư lăng bộ
** Thư lăng bộ trưởng
* Sở quản lý Ngự viên Đông Hoàng cung
'''Cơ quan địa phương'''
* '''Chính thương viện sự vụ sở ''': Quản lý di tích [[Chính thương viện]] (正倉院), Nara
* '''Ngự liệu mục trường ''': Quản lý trang trại Hoàng gia (Gunma), chuyên cung cấp thực phẩm tươi cho nhà bếp Hoàng cung
* '''Kinh đô sự vụ sở ''': Quản lý Hoàng cung Kyoto, Hoàng cung Omiya, Hoàng cung Sento, Katsura,... cùng nhiều tài sản khác.
 
==Trưởng quan qua các thời kỳ==
{| class="wikitable"