Khác biệt giữa các bản “Chorizo”

 
== Xem thêm ==
{{div col|colwidth=30em}}
* Đậu [[Judías de El Barco de Ávila]]
* [[Danh sách thực phẩm khô]]
* [[Danh sách xúc xích]]
* [[Danh sách thực phẩm xông khói]]
* {{Portal|Thực phẩm}}
{{div col end}}
 
== Tham khảo ==