Khác biệt giữa các bản “Tiếng Phúc Kiến”

không có tóm lược sửa đổi
'''Tiếng Phúc Kiến''' theo nghĩa rộng là cách gọi khác của [[tiếng Mân]]. Theo nghĩa hẹp, "tiếng Phúc Kiến" có thể đề cập tới:
*[[Tiếng Mân Tuyền Chương]] thuộc nhánh Mân Nam
**[[Tiếng Mân TuyềnPhúc ChươngChâu]] thuộc nhánh Mân NamĐông
**[[Tiếng Phúc Châu]] thuộc nhánh Mân Đông
 
{{trang định hướng}}