Khác biệt giữa các bản “Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam”

|[[Thiếu tướng]] (1974)
|Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1977-1982)
Trưởng Ban B.68 Trung ương Đảng (1978-1980)
Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Thương binh và Xã hội (1982-1989)
 
Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (1982-1989)
| Chính ủy đầu tiên
|-