Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
|reign-type1 = In office
|predecessor1 =[[Phum Srichaiyant]]
|successor1 = [[ThongkhongkonhyaiThongkhongkonyai]]
| spouse = Mom Ratchawong Pluem Siriwong<br>Mom Malai Sewatam<br>Mom Ratchawong To Ngon-rot
| issue ={{List collapsed|title=''See list''|1= ''Mom Chao'' Pluemchit Chittraphong<br> ''Mom Chao'' Ai<br> ''Mom Chao'' Charoenchai<br> ''Mom Chao'' Sam<br> ''Mom Chao'' Pralomchit<br> ''Mom Chao'' Duangchit<br> '' Mom Chao'' Yachai<br> ''Mom Chao'' Phlao-rot<br> ''Mom Chao'' Konnika
Người dùng vô danh