Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
==Đầu đời==
Hoàng tử Narisara Nuwattiwong sinh ngày 28 tháng tư năm 1863 tại Bangkok, Thái Lan. Ông là con trai của Pannarai và Vua Rama IV (còn được gọi là Vua Mongkut). Hoàng tử Nuwattiwong được giáo dục bởi các giáo sĩ phương Tây đã khuyến khích sự quan tâm của mình trong nghệ thuật.<ref name= "The King and I">{{cite web|url=http://prezi.com/q7jvs1mc8tto/the-king-and-i/|title= The King and I | author=Ally Anumudu | date=11 December 2012|publisher=Prezi|accessdate=27 February 2014}}</ref><ref name= "The Master of Thai Art">{{cite news|last=Wright|first=Michael|title=Prince Naris – The Master of Thai Art}}</ref>
 
== Nghề nghiệp ==
 
===công việc chính phủ===
Hoàng tử Narisara Nuwattiwong được bổ nhiệm làm Giám đốc Công, thị xã và Kế hoạch quốc gia cho Bộ Nội vụ. Ông làm việc về quy hoạch đô thị ban đầu của Thái Lan và trở thành một cố vấn nghệ thuật cho Viện Hoàng gia Thái Lan. các công việc khác của ông bao gồm làm việc cho Bộ Tài chính, Bộ Binh, và Bộ Palace. Từ 1892-1894, ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
== Reference ==
Người dùng vô danh