Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
Hoàng tử Naris từng là nhiếp chính của Xiêm 1934-1935, thay thế cho cháu trai của ông vua Prajadhipok (Rama VII) sinh sống tại Anh trong thời gian điều trị một bệnh mắt. Sau khi thoái vị định Prajadhipok của năm 1935 và lựa chọn 9 tuổi Ananda Mahidol là vua mới, Naris đã từ chối yêu cầu tiếp tục làm nhiếp chính, trỏ đến tuổi già của mình.<ref>{{Cite book |author=Kobkua Suwannathat-Pian |title=Kings, Country and Constitutions: Thailand's Political Development, 1932-2000 |publisher=RoutledgeCurzon |year=2003 |isbn=0-7007-1473-1 |page=245}}</ref>
 
=== Nhà thiết kế ===
 
Như Thái Lan đã bắt đầu hiện đại hóa, nó tạo ra các bộ chính phủ phong cách châu Âu đầu tiên của mình. Narisara được giao nhiệm vụ thiết kế đỉnh cho các Bộ này mới được tạo ra. Mỗi đỉnh ông thiết kế là khác nhau, đại diện cho vai trò của mỗi nhóm.
 
== Reference ==
Người dùng vô danh