Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
* "Sansoen Phra Barami" hoặc ca hoàng gia
* "Khamen Sai Yok"
 
== Gia đình ==
 
Hoàng tử Naris đã kết hôn ba lần. Người vợ đầu tiên của ông là Mom Ratchawong Pluem Siriwong (หม่อมราชวงศ์ปลื้ม ศิริวงศ์), người mà ông đã có một cô con gái:
 
== Reference ==
Người dùng vô danh