Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
* Mom Chao Pluemchit Chittraphong (หม่อมเจ้าปลื้มจิต จิตรพงศ์)
 
Sau cái chết của người vợ đầu tiên của ông, Hoàng tử Naris kết hôn Mom Malai Sewatam (หม่อมมาลัย เศวตามร์), người mà ông đã có hai con trai:
 
== Reference ==
Người dùng vô danh