Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
* Mom Chao Ai Chittraphong (หม่อมเจ้าอ้าย จิตรพงศ์)
* Mom Chao Charoenchai Chittraphong (หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์)
 
Sau cái chết của người vợ thứ hai của ông, hoàng tử tái hôn một lần cuối cùng, kết hôn với Mom Ratchawong To Ngon-rot (หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ). Họ đã có tổng cộng sáu người con, trong đó có năm người nam:
 
== Reference ==
Người dùng vô danh