Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
{{Chất lượng dịch}}{{Infobox royalty
| name = Chitcharoen
| title = hoàngHoàng tử của SiamXiêm Hoàng tử Narisara Nuvadtivongse
<br>Hoàng tử Narisara Nuvadtivongse
| image = Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
| full name = ''His Royal Highness'' Prince Chitcharoen, The Prince Narisara Nuwattiwong
Người dùng vô danh