Khác biệt giữa các bản “Đất trượt”

n
 
Trạng thái ổn định bền vững của mái đất đạt được khi bóc hết khối đất gây tải lên mặt trượt, tức là bóc đến ranh giới mặt trượt, khi đó không còn tác nhân gây mất ổn định lên mặt trượt nữa, bề mặt mái đất dốc lúc đó cũng chính là bề mặt cung trượt khi có khối đất gây tải nằm bên trên.
 
=== Trạng thái ổn định cân bằng không bền vững ===
 
=== Trạng thái ổn định bền vững ===
Phương pháp của Nikolai Nikolaevich Maslov (1898-1986)<ref>[http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02465935 Ý tưởng của N. N. Maslov trong cơ đất hiện đại.]</ref>:
*hệ số mái dốc ta-luy tgα = (tgψt)/m
tgψt = Ft = tgφ + C/Ptn = tgφ + C/(γH)
Trong đó: φ (o) là góc ma sát trong của đất đào hay đất thiết kế đắp ta-luy; C (T/m2) là lực dính của đất đào hay đất thiết kế đắp ta-luy; γ (T/m3) là dung trọng riêng của đất đào hay đất thiết kế đắp ta-luy; H (m) là chiều sâu cột đất đào hay đắp ta-luy (tính từ cao độ thiết kế đỉnh ta-luy đến cao độ chân ta luy (cũng là điểm xét hệ số mái dốc ta-luy), m (≥1) là hệ số ổn định mái dốc (trong trường hợp đào mái ta-luy đá gốc m=1,0÷1,2; đất liền thổ ổn định trên 10 năm lấy m=1,5÷1,8; còn trường hợp đắp ta-luy lấy m=2,0÷3,0).
 
== Tham khảo ==