Khác biệt giữa các bản “Phan Bá Vành”

Phan Bá Vành quê ở làng Minh Giám, nay là làng Nguyệt Lâm, xã Vũ Bình, huyện [[Kiến Xương]], [[thái Bình|tỉnh Thái Bình]]. Thuở nhỏ nhà nghèo, cha chết sớm, ông phải đi mò cua bắt cá, lớn lên đi làm thuê, cày mướn cho các nhà giàu trong vùng. Ông có một sức khỏe phi thường, lại có tài ném lao.
 
Tục gọi Phan Bá Vành là '''Ba Vành''' vì ông đểrất lạiđẹp batrai đường chỉ ngang (''ba vành ngang).''
 
để lại ba đường chỉ ngang (''ba vành ngang).''
 
Vào tháng 2 năm [[Bính Tuất]], Phan Bá Vành nổi dậy tại vùng châu thổ [[sông Hồng]] thuộc các tỉnh [[Hải Dương]], [[Thái Bình]], [[Hải Phòng]] và [[Nam Định|Nam Ðịnh]] ngày nay. Ông cùng với một số bạn có chí hướng tập hợp dân nghèo nổi dậy. Trong số đó có người Nhân Dục tên Hạnh, kết ước phù [[Lê Duy Lương]] tại [[Đồ Sơn|Ðồ Sơn]], tự xưng có rồng vàng, y phục, cờ đều dùng màu đen.
Người dùng vô danh