Mở trình đơn chính

Các thay đổi

[[Thể loại:Tổng thống Uganda]]
[[Thể loại:Mất 2003]]
[[Thể loại:Chống cộng sản Uganda]]
[[Thể loại:Sinh thập kỷ 1920]]
[[Thể loại:Ngày sinh không rõ]]
Người dùng vô danh