Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

không có tóm lược sửa đổi
-[[Nghiêm Hoản|Nghiêm Viện]] - Trạng nguyên đời [[Lê Thánh Tông]].
 
- Nghiêm LâmQuang- quanphó sứ Thanh hình hiến sát sứ ty các xứ Yên dướiBang triềuthời Lê Thánh Tông.
 
- Nghiêm QuangLâm- phó sứ Thanh hình hiến sátThái sứthường tytự cáckhanh, xứlàm Yênquan Bangdưới thờitriềuThánhHiến Tông.
 
-Nghiêm Bá Ký ? -1530. Là văn thần đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506 – 1526). Ông là người có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.
Người dùng vô danh