Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

n
==Nhân vật nổi tiếng==
===Trong lịch sử Việt Nam===
-.* Nghiêm Quý Công hiệu Phúc Lý  -  Ất Dậu niên sinh 985 - Điện tiền Chỉ huy sứ, Hầu tước, thời  Lý Thái Tổ.
 
-* Nghiêm Phúc Tâm  tự Lương Chi - Canh Tuất niên sinh 1010 - Đô hiệu điểm Thượng vũ hầu, cùng  Lê Phụng Hiểu  trừ  loạn tam Vương  đời  Lý Thái Tông.
 
-* Nghiêm Phúc Tuấn  1044 - Long việt Thượng tướng quân, Hiếu Quận Công, thời  Lý Thánh Tông.
 
-* Nghiêm Phúc Lương  1064 - Đô hiệu điểm, Tham Chính, thời  Lý Nhân Tông
 
-* Nghiêm Tùng  1089 - Viên ngoại lang, thời  Lý Nhân Tông.
 
-* Nghiêm Cao  1112- Hàn Lâm viện học sĩ, thời  Lý Thần Tông.
 
-* Nghiêm Ngữ  - Điện tiền Chỉ huy sứ, Hầu tước, thời  Lý Anh Tông.
 
-* Nghiêm Yết  1139- Tổng binh thiêm sự, Hầu tước, thời  Lý Anh Tông.
 
-* Nghiêm Xã  1164- Lan Thượng tướng quân, Hầu tước, thời  Lý Cao Tông
 
-* Nghiêm Tĩnh  1189- Đại tư mã kiêm Thị trung, Tước Quận công, đời  Lý Cao Tông.
 
-* Nghiêm Kế<sup>[2][3]</sup>  1214- Đặc tiến phụ Quốc, Bắc vệ Đại tướng quân, Thái bảo dũng Quận công, đời  Trần Thái Tông.
 
-* Nghiêm Luận  - Thượng tướng quân, Hầu tước, đời  Trần Thái Tông.
 
-* [[Nghiêm Phụ]]<ref name="tiensinghiemphu">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/nghiem-phu Tiến sĩ Nghiêm Phụ]</ref>   [[1450]]-[[1514]]- Đệ tam Giáp đồng Tiến sĩ, Gia hạnh đại phu, thời [[Lê Thánh Tông]].
 
-* [[Nghiêm Ích Khiêm]]<ref name="tiensinghiemichkhiem">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/nghiem-ich-khiem Tiến sĩ Nghiêm Ích Khiêm]</ref><ref name="thanthesunghiepnghiemichkhiem">[http://www.honghiem.com/tai-lieu/than-the-su-nghiep-nghiem-ich-khiem Thân thế sự nghiệp Nghiêm Ích Khiêm]</ref> [[1459]]-[[1499]] - Nhị giáp Tiến sĩ, Đạt tín đại phu, Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ, võ tướng đời [[Lê Thánh Tông]].
 
-* [[Nghiêm Hoản|Nghiêm Viện]] - Trạng nguyên đời [[Lê Thánh Tông]].
 
-* Nghiêm Quang - phó sứ Thanh hình hiến sát sứ ty các xứ Yên Bang thời Lê Thánh Tông.
 
-* Nghiêm Lâm - Thái thường tự khanh, làm quan dưới triều Lê Hiến Tông
 
-* Nghiêm Bá Ký ?  - 1530. Là văn thần đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506 – 1526). Ông là người có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.
 
-* [[Nghiêm Chưởng Châu]] - Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội.
 
-* [[Nghiêm Xuân Yêm]] - Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội.
 
-* PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ sinh ngày 7.12.1947, tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh- hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội.
 
-* Nghiêm Phú Cường - Ủy viên Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII
===Trong lịch sử Trung Quốc===
#* [[Nghiêm Nhan]]: nhà quân sự thời [[nhà Hán]].
#* [[Nghiêm Khoan]]: diễn viên điện ảnh
 
== Tài liệu tham khảo và các bài viết liên quan ==
14.812

lần sửa đổi