Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
# ''Hòa Quận Công'' hoặc ''Hòa Thắng Hầu'' [[Vũ Đức Cung]] cai trị ? - ?
# ''Thuần Quận Công'' hoặc ''Thụy Quận Công'' [[Vũ Công Ứng]] cai trị ? - 1669
# ''Khoan Quận Công'' [[Vũ Công Tuấn]]: 1669 - 16891699
 
Sử không chép rõ niên đại trấn trị của từng chúa Bầu. Về tổng thể, sự hưng vong của các chúa Bầu cũng gần như sự hưng vong của sự nghiệp các vua nhà Mạc. [[Nhà Mạc]] nổi lên thì các chúa Bầu cũng bắt đầu hùng cứ Tuyên Quang. Sau này khi họ Mạc tàn lụi, không còn chỗ ở [[Cao Bằng]] thì các chúa Bầu cũng suy yếu hẳn và chấm dứt. Đặc điểm chính của các chúa Bầu là dựa vào rừng núi hiểm trở phía Tây Bắc để cát cứ, không thần phục chính quyền ở Thăng Long khi chính quyền này bị chi phối bởi những cuộc chiến khác lớn hơn, không thể dốc toàn lực vào Tuyên Quang.