Khác biệt giữa các bản “Trung Vương quốc Ai Cập”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Middle Kingdom of Egypt”)
 
{{Cựu quốc gia|conventional_long_name=Middle Kingdom of Egypt|year_end=&nbsp;c. 1650 BC|common_name=Middle Kingdom of Egypt|p1=First Intermediate Period of Egypt|year_start=c. 2055 BC&nbsp;|s1=Second Intermediate Period of Egypt|capital=[[Thebes, Egypt|Thebes]]|common_languages=[[Egyptian language|Ancient Egyptian]]|religion=[[Ancient Egyptian religion]]|title_leader=[[List of pharaohs|Pharaoh]]|government_type=[[Imperial cult|Divine]], [[Absolute Monarchy]]|continent=Africa|year_leader1=c. 2061 – c. 2010 BC|leader2=Last king depends on the scholar: [[Merneferre Ay]] or the last king of the [[Thirteenth Dynasty of Egypt|13th Dynasty]]|leader1=[[Mentuhotep II]] (first)|year_leader2=c. 1650 BC|today={{flag|Egypt}}}}Trung Vương quốc Ai Cập là một giai đoạn trong lịch sử của [[Ai Cập cổ đại]], tồn tại trong thời gian giữa khoảng năm 2050 trước Công nguyên, và 1800 trước Công nguyên, trải dài từ sự thống nhất Ai Cập dưới sự thúc đẩy của Mentuhotep[[Mentuhotep II| II]] của V[[Vương triều thứ Mười một của Ai Cập|ương triều]] thứ Mười một đến sự kết thúc của Vương triều thứ [[Vương triều thứ Mười hai của Ai Cập|Mười Hai]]. Một số học giả cũng bao gồm cả Vương triều thứ Mười ba vào chung thời gian này, và nếu trong trường hợp đó, Trung Vương quốc Ai Cập sẽ kết thúc vào khoảng năm 1650 trước Công nguyên, trong khi những người khác chỉ đưa nó cho đến thời đại Vương triều của [[Merneferre Ay]] khoảng năm 1700 trước công nguyên, cuối cùng, vua của vương quốc này đã được chứng thực tại cả hai khu vực Ai Cập là Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập. Trong Trung Vương quốc, [[Osiris]] trở thành vị thần có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trong [[Tôn giáo Ai Cập cổ đại|tôn giáo]] của người Ai Cập.<ref>David, Rosalie (2002). </ref>
'''Trung Vương quốc Ai Cập''' là một giai đoạn trong lịch sử của [[Ai Cập cổ đại]], tồn tại trong thời gian giữa khoảng năm 2050 [[trước Công nguyên]], và 1800 trước Công nguyên, trải dài từ sự thống nhất Ai Cập dưới sự thúc đẩy của [[Mentuhotep II|Mentuhotep II]] của [[Vương triều thứ Mười một của Ai Cập|Vương triều thứ Mười một]] đến sự kết thúc của [[Vương triều thứ Mười hai của Ai Cập|Vương triều thứ Mười Hai]]. Một số học giả cũng bao gồm cả [[Vương triều thứ Mười ba của Ai Cập|Vương triều thứ Mười ba]] vào chung thời gian này, và nếu trong trường hợp đó, Trung Vương quốc Ai Cập sẽ kết thúc vào khoảng năm 1650 trước Công nguyên, trong khi những người khác chỉ đưa nó cho đến thời đại Vương triều của [[Pharaon]] [[Merneferre Ay]] khoảng năm 1700 trước Công nguyên, cuối cùng, vua của vương quốc này đã được chứng thực tại cả hai khu vực Ai Cập là [[Thượng Ai Cập]] và [[Hạ Ai Cập]]. Trong Trung Vương quốc, [[Osiris]] trở thành vị thần có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trong [[Tôn giáo Ai Cập cổ đại|tôn giáo của người Ai Cập]].<ref>David, Rosalie (2002). </ref>
 
Thời kỳ Trung Vương quốc Ai Cập này bao gồm hai giai đoạn, Vương triều thứ [[Vương triều thứ Mười một của Ai Cập|Vương triều thứ 11]], khi mà thủ đô vương quốc được đặt tại [[Thebes, Ai Cập]] và từ [[Vương triều thứ Mười hai của Ai Cập|Vương triều thứ Mười hai]] trở đi, thủ đô đã được tập trung tại [[el-Lisht]].
 
== Chính trị lịch sử ==
 
=== Thống nhất dưới thứ Mười một Triều đại ===
[[Tập tin:Mentuhotep_Seated_edit.jpg|trái|nhỏ|200x200px|Một [[Osiris|Osiride]] tượng của pharaoh đầu tiên của Trung Quốc, Ông II]]
 
=== Sớm 12 Triều đại ===
[[Tập tin:Ägyptisches_Museum_Leipzig_104.jpg|nhỏ|225x225px|Người đứng đầu của một bức tượng của sự pha trộn I.]]
 
== Hình ảnh ==
[[Tập tin:Ägyptisches_Museum_Leipzig_104.jpg|nhỏ|225x225px|Người đứng đầu của một bức tượng của sự pha trộn I.]]<gallery>
Tập tin:Mentuhotep Seated edit.jpg|Tượng của Pharaon [[Mentuhotep II]]
</gallery>
== Tham khảo ==
{{Reflist|colwidth=20em}}