Khác biệt giữa các bản “Trung Vương quốc Ai Cập”

không có tóm lược sửa đổi
 
Thời kỳ Trung Vương quốc Ai Cập này bao gồm hai giai đoạn, [[Vương triều thứ Mười một của Ai Cập|Vương triều thứ 11]], khi mà thủ đô vương quốc được đặt tại [[Thebes, Ai Cập]] và từ [[Vương triều thứ Mười hai của Ai Cập|Vương triều thứ Mười hai]] trở đi, thủ đô đã được tập trung tại [[el-Lisht]].
 
== Vương triều thứ Mười một ==
Tuyên bố của Manetho cho rằng Vương triều thứ 11 gồm 16 vị vua, họ đã trị vì 43 năm, mâu thuẫn với chữ khắc đương đại và bằng chứng của [[Danh sách Vua Turin]], có bằng chứng kết hợp cho sự thiết lập vương quốc này bao gồm bảy vị vua trị vì trong tổng cộng 143 năm.<ref>[[Jürgen von Beckerath]], The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt, JNES 21 (1962), p.146</ref> Tuy nhiên, theo lời của ông rằng vương triều này được thành lập ở [[Thebes, Ai Cập|Thebes]], được xác minh bởi các bằng chứng hiện đại. Đó là khoảng thời gian trong suốt vương triều mà tất cả trong Vương quốc Ai Cập cổ đại đã được thống nhất dưới thời kỳ [[Trung Vương quốc Ai Cập|Trung Vương quốc]].
 
== Vương triều thứ Mười bốn ==
 
== Hình ảnh ==