Khác biệt giữa các bản “Kim Ryholt”

 
== Danh sách Vua Turin ==
Ryholt được coi như một trong các học giả giỏi nhất cho các nghiên cứu về [[Danh sách Vua Turin]]. Sau khi kiểm tra các tài liệu trong danh sách vua, ông đã công bố kết quả mới hai lần và là các lời giải thích tốt hơn cho một danh sách bị hư hỏng nặng nề. Ông đã cho xuất bản từ tài liệu bằng giấy cói này vào năm 1997, trong cuốn sách và một mảnh giấy ZAS mang tên "Thời kỳ Hậu Cổ Vương quốc của Danh sách Vua Turin và danh tính của Nitocris",<ref>Ryholt, Kim., tr 18 </ref> Ryholt đã dự định sẽ xuất bản thêm một cuốn sách cho mình về Danh sách Vua Turin trong tương lai.<ref>Ryholt, Kim., tr 65 </ref>
 
== Tác phẩm ==
* ''The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c. 1800-1550 B.C.'' (= ''The Carsten Niebuhr Institute Publications.'' Vol. 20, [[International Standard Serial Number|ISSN]] [https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0902-5499 0902-5499]). The Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern studies, Kopenhagen 1997, ISBN 87-7289-421-0.
* ''The Story of Petese son of Petetnum, and Seventy Other Good and Bad Stories'' (1999)
* ''The Petese Stories II'' (2006)
* ''Narratives from the Tebtunis Temple Library''
 
== Tham khảo ==
{{reflist|2}}
 
== Liên kết ngoài ==
* [http://cif.tors.ku.dk/people/ryholt Profile] at cif.tors.ku.dk
* [http://cif.tors.ku.dk/people/ryholt/ryholt-cv.pdf Curriculum vitae] at cif.tors.ku.dk
* [http://cif.tors.ku.dk/people/ryholt/ryholt-publ.pdf List of publications] at cif.tors.ku.dk
* [https://ku-dk.academia.edu/KimRyholt PDF copies of publications] at Academia.edu
[[Thể loại:Sinh 1970]]
[[Thể loại:Nhân vật còn sống]]