Khác biệt giữa các bản “Điện xoay chiều”

n (Đã khóa “Điện xoay chiều” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:13, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời h…)
 
== Xem thêm ==
* [[Dòng điện thứ tự thuận nghịch không]]
* [[Điện một chiều]]
* [[Công suất điện xoay chiều]]
Người dùng vô danh