Khác biệt giữa các bản “Vòm đá Azure”

| native_name = Dwejra
| native_name_lang = mt
| category = [[Mái vòm tự nhiên]]
| image = Azure Window 2009.JPG
| image_caption = CảnhVòm Azuređá WindowAzure năm 2009
| coordinates = {{Coord|36|03|12.8|N|14|11|18.1|E|display=inline}}
| country = [[Malta]]