Khác biệt giữa các bản “Vốn điều lệ”

Bổ sung nội dung
n (Đã khóa “Vốn điều lệ”: tránh bị IP phá hoại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:30, ngày 1 tháng 11 năm 2015 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ…)
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Đối với doanh nghiệp, vốn điều lệ là:
- Là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;
- Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
Người dùng vô danh