Khác biệt giữa các bản “Trại súc vật”

{{Chính|Lợn trong văn hóa đại chúng}}
; [[Thủ lĩnh (Trại súc vật)|Thủ lĩnh]]
: Một chú lợn đực là cảm hứng cho cuộc Nổi dậy trong cuốn sách. Nó 12 tuổi. Theo một cách giải thích, nó có thể dựa trên cả [[Karl Marx]], người sáng lập [[Chủ nghĩa Marx|Chủ nghĩa Mác]] hiện đại và là cơ sở cho [[Chủ nghĩa cộng sản]], (trong đó nó miêu tả xã hội lý tưởng mà các con vật sẽ tạo ra nếu con người bị lật đổ) và [[Vladimir Ilyich Lenin|Vladimir Lenin]] (ở điều hộp sọ của nó được đặt ở một nơi trưng bày công cộng được tôn trọng, như [[Lăng Lenin|thi hài của Lenin]]). Tuy nhiên, theo [[Christopher Hitchens]]: "các tính chất cá nhân của Lenin và Trotsky được tổng hợp vào trong một nhân vật [ví dụ, Snowball], hay, nó thậm chí có thể [...] nói, hoàn toàn không có Lenin."<ref name="Hitchens">{{cite|last=Hitchens|first=Christopher|title=Why Orwell Matters|publisher=[[Basic Books]]|pages=186-187|ISBN=978-0465030491|date=ngày 17 tháng 9 năm 2002}}</ref> Tuy nhiên, Orwell đã nói ông không ám chỉ một người cụ thể nào, do đó cần hiểu Thủ lĩnh là ẩn dụ chỉ chung những nhà tư tưởng lớn trong lịch sử như [[Khổng Tử]], [[Plato]], [[Luther]], các nhà triết học thời [[Phục Hưng]]... nói chung, những người mà tư tưởng ca ngợi nhân đạo, bình đẳng của họ là cảm hứng cho những cuộc cách mạng lật đổ kiểu nhà nước cũ.
 
; [[Napoleon (Trại súc vật)|Napoleon]]
2.768

lần sửa đổi